About Us

We RASAN Tech Pvt. Ltd. is an online B2B supply chain management company. We are a professional & experienced team, who have contributed more than decades to Information Technology, Digital Marketing, Sales, and Logistic industries.

Stories Of Our Retailers

Our Happy Retailers

Sapana Shrestha

Sapana Store

म सधै पसलकोलागि सामान बाहिर गएर ल्याउने गर्थे तर आहिले रासनको एप बाट अर्डर गर्छु यही सम्म डेलिभरी हुन्छ - सपना स्टोर

Kamana Thapa

Kamana Store

मलाई सधै सामान किन्नलाई धेरै नै गाह्रो हुने गरेको थियो । आहिले रासनको एप बाट अर्डर गर्छु रेट पनि राम्रै लाग्छ । मैले आजकल स्मार्ट तरिका प्रयोग गर्ने गरेको गर्छु । - कामना स्टोर

Download Our New Rasan App

Download the app and get 30% off on your first order!

QR